Cơ sở chúng tôi

 Cs1: Số 130 – Đường Nhuệ Giang – Tân Hội – Đan Phượng – Hà Nội

 Cs2: số 1- Đường N1 – Cụm 4 Thượng Mỗ – Đan Phượng – Ha Nội

 Hotline: 0326.768.134 – 0979.666.518

 Email: Tuyendung@flyenglishshool.com